ШАГЛАХ II

Шатар тоглоход, ноёныг морь, тэрэг, бэрсээр шалах: бэрсээр шаглах (ноёныг бэрсээр шалах), дэлгэрэнгүй...

бэрсээр шаглах ноёныг бэрсээр шалах
мориор шаглах ноёныг мориор шалах
Ижил үг:

ШАГЛАХ I

ШАГЛАХ III