ШАГЛАХ I

Юмыг залгуулан ойр ойр хатгаж нягт оёх - Ийм гоёмсог сайхан зодгийг монгол эмэгтэй урчуул гараа гаргаж урлан, дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх., шаглан оёх (ойр ойрхон нягт оёх) - Янжмаа бяцхан алчуурт хээ шаглан оёж сууснаа, ичингүйрэн хумьж, зүү утсыг далд хийлээ. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.

Ижил үг:

ШАГЛАХ II

ШАГЛАХ III