архи шаглах
/ этгээд /
архи дамлан өндөр үнээр зарах