БАЙГУУЛАЛТ

1. Байгуулж бүтээх үйлийн үр дүнг заасан нэр: бүтээн байгуулалт (бүтээн байгуулах ажлын явц);


2. Юмны бүтэц, тогтолцооны үр дүнг заасан нэр, байгуулал: зохион байгуулалт (зохион байгуулах ажлын явц) - Тэр дороо зохион дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран.

бүтээн байгуулалт бүтээн байгуулах ажлын явц
зохион байгуулалт зохион байгуулах ажлын явц