БАЙГУУЛЛАГАРХАХ

Байгууллагаараа талцах, ялгарах: байгууллагархах үзэл (зөвхөн байгууллагын явцуу эрх ашгийг хамгаалах дэлгэрэнгүй...