БАЙДАЛ II:

байдлын сүлбээ (зурсан зурхайн байдлын журмыг тайлбарлаж шүүмжилсэн нь), хүллийн дэлгэрэнгүй... (жаран дөрвөн хүллийн нэрийг гарган долоон үсгийн аялгуу авч зохиосон нь).

байдлын сүлбээ зурсан зурхайн байдлын журмыг тайлбарлаж шүүмжилсэн байдал
хүллийн байдал жаран дөрвөн хүллийн нэрийг гарган долоон үсгийн аялгуу авч зохиосон нь
Ижил үг:

БАЙДАЛ I