БАЙДАЛ I

1. Байгаль, нийгэм, сэтгэхүйн юм үзэгдлийн дүр төлөв: гадаад байдал (гадаад төлөв, дүр төрх), дэлгэрэнгүй...


2. [хэл шинжлэл] Тухайн цаг хугацаанд үйлийн болох шинж заах үйл үгийн ай;
3. [яриа] Эвгүй байдал, бэрхшээл: байдалд орох (эвгүйцэж тухгүйдэх).

гадаад байдал гадаад төлөв, дүр төрх
дотоод байдал дотоод төлөв
тэр үеийн байдал

тухайн үеийн цагийн аяс

хүнд байдал цаг үе, хэрэг явдлын хэцүү түгшүүрт байдал
аж байдал

аж ахуй, амьдрал

амьдрал байдал амьдрах нөхцөл, боломж бололцоо
ахуй байдал

а. Аж амьдрал; б. Амьдарч буй орчин нөхцөл

байр байдал а. Юманд хандах хандлага; б. Тухайн нөхцөл байдал; в. Төрх байдал
дүр байдал гадаад төрх, дүр төлөв
байдал дүр дүр төрх, төлөв
байдал дүрс харагдаж буй гадаад байдал, дүр төрх
байдал дүрэм

ёс горим, дэглэм

байдал зүй төлөв байдал, зүй тогтол
байдал өнгө~өнгө байдал аливаа зүйлийн ерөнхий төлөв, төрх
байдал төлөв~төлөв байдал юмны янз байдал, шинж төрх
байдал төрх юмны хэлбэр галбир, гадаад дүр төрх
байдал чанар юмны хэлбэр хийгээд агуулга
байдал шинж~шинж байдал юмны шинж төлөв
байдал явдал~явдал байдал хэрэг явдал болоод түүний ерөнхий төлөв
овор байдал юмны харагдах хэлбэр, төрх
нөхцөл байдал тухайн юм, үйлийн үүсэх, хөгжих, оршин байх үеийн төлөв
үзэмж байдал юмны дүр төрх, үзэгдэх байдал
янз байдал~байдал янз байдал төрх, хэв маяг
байдалд орох

эвгүйцэж тухгүйтэх

Ижил үг:

БАЙДАЛ II: