БАЙГУУЛАХ

1. Томоохон үйл хэргийг шинээр үүсгэх, бий болгох, нээх: нам байгуулах (нам үүсгэх), сангийн дэлгэрэнгүй... (шинэ сангийн аж ахуй бий болгох) - Сангийн аж ахуй байгуулах газраа очиж үзэх ёстой байв. Ч.Чимид. Хавар намар., сургууль байгуулах (сургууль нээж ажиллуулах) - Хэрэв түүнд зөвшөөрвөл Хүрээнээ уран дархны сургууль байгуулах бодолтой байгаа юм. Г.Пүрэв нар. Д.Сүхбаатарын үйл амьдралтай холбогдох баримтат материалын эмхэтгэл., улс байгуулах (улс орныг эмхлэн цэгцэлж удирдлага, төрийн тогтолцоог бий болгох), нэгдэл байгуулах (нэгдэл бий болгох) - Гэтэл одоо нэгдэл байгуулах санаатай сэвэлзээд байдаг боллоо. Л.Түдэв. Нүүдэл;


2. Хэлэлцэн тохирох, зөвшилцөх: гэрээ байгуулах (хэлэлцээр хийж, түүнийгээ албан ёсоор баталгаажуулах) - Түүхт гэрээ байгуулах дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд;

3. Зурах: гурвалжин байгуулах (гурвалжин зурах);
4. Сайн үйлс бүтээх: гавьяа байгуулах (төр засаг олон түмэнд үнэлэгдэм ажил үйл бүтээх).

нам байгуулах нам үүсгэх
сангийн аж ахуй байгуулах шинэ сангийн аж ахуй бий болгох
сургууль байгуулах сургууль нээж ажиллуулах
улс байгуулах улс орныг эмхлэн цэгцэлж удирдлага, төрийн тогтолцоог бий болгох
нэгдэл байгуулах нэгдэл бий болгох
гэрээ байгуулах

хэлэлцээр хийж, түүнийгээ албан ёсоор баталгаажуулах

гурвалжин байгуулах гурвалжин зурах
гавьяа байгуулах

төр засаг олон түмэнд үнэлэгдэм ажил үйл бүтээх