ХААЛТ

1. Хаах үйлийн үр дүнг заасан нэр;


2. Хорих, хаах зориулалттай зүйл, халхавч: хаалт барих (хорьж саатуулах зүйл барих) - Одоо даруйхан галыг хязгаарлан хаалт дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., усны хаалт (ус хаах, тогтоох зүйл), төмөр торон хаалт (төмөр тороор хийсэн халхавч), үүдний хаалт (ялаа, шумуул болон бусад зүйлээс хамгаалах зорилгоор үүдэнд хийсэн халхавч), цонхны хаалт (ялаа, шумуулаас хамгаалах зорилгоор цонхонд хийсэн тор), хаалт бамбай [хоршоо] (хориглож халхлах зүйл) - Харийн дайсан ирвэл хаалт бамбайг нь хамх цохино. Монгол ардын баатарлаг тууль., хаалт боолт [хоршоо] (хаах боох юм); 2. Боомт, саад тотгор: хөгжлийн хаалт (хөгжил дэвшилд саад болох зүйл), хаалт боомт [хоршоо] (а. Хаших хориглох зүйл; бэхлэлт; б. [шилжсэн] Хүний өөрийгөө барих, удирдах чадвар) - Хүний сэтгэл гэдэг бага юмнаас гэнэт хувирч хаалт боомтоо зад цохисон мөрөн шиг хүчтэй тэмүүлдэг шүү дээ. С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд., хаалт саад [хоршоо] (а. Юмыг хааж торгоох зүйл; б. [шилжсэн] Ажил хэрэг саад тотгор болсон зүйл), хаалт саад болох (саад тотгор болох, гай болох), хаалтын захирагч [хуучирсан] (боомтын захирагч);

3. Цэг цэглэл, тоо бодлогын ухаанд хэрэглэх тэмдэг: хаалт тавих (хаалт буюу хоёр хагас дугуй тэмдэгт бичих), хаалт дэлгэрэнгүй... (а. Хашиж боосон зүйлээ нээх; б. Өгүүлбэрт хэрэглэх хагас дугуй тэмдэгтийг нээх), хаалтад бичих (өгүүлбэрт ямар нэгэн зүйлийн утга санааг тодруулах, тодотгох үүднээс хэрэглэдэг тусгай тэмдэглэгээ), бага хаалт (хагас дугуй буюу ( ) хэлбэртэй хаалт), дунд хаалт (дөрвөлжин буюу [ ] хэлбэртэй хаалт), их хаалт (уран буюу {} хэлбэртэй хаалт);
4. Ямарваа зохион байгуулалттай үйл ажиллагааг төгсгөх үйлдэл: үзэсгэлэнгийн хаалт (үзүүлэхээр дэлгэж байрлуулсан зүйлээ хурааж, дэлгэрэнгүй...
хаалт барих хорьж саатуулах зүйл барих
усны хаалт ус хаах, тогтоох зүйл
төмөр торон хаалт төмөр тороор хийсэн халхавч
үүдний хаалт ялаа, шумуул болон бусад зүйлээс хамгаалах зорилгоор үүдэнд хийсэн халхавч
цонхны хаалт ялаа, шумуулаас хамгаалах зорилгоор цонхонд хийсэн тор
хаалт бамбай

хоригло, халхлах зүйл

хаалт боолт хаах боох юм
хөгжлийн хаалт хөгжил дэвшилд саад болох зүйл
хаалт боомт а. Хаших хориглох зүйл бэхлэлт; б. [шилжсэн] Хүний өөрийгөө барих, удирдах чадвар
хаалт саад а. Юмыг хааж торгоох зүйл; б. [шилжсэн] Ажил хэрэг саад тотгор болсон зүйл
хаалт саад болох саад тотгор болох, гай болох
хаалтын захирагч боомтын захирагч
хаалт тавих хаалт буюу хоёр хагас дугуй тэмдэгт бичих
хаалт нээх а. Хашиж боосон зүйлээ нээх; б. Өгүүлбэрт хэрэглэх хагас дугуй тэмдэгтийг нээх
хаалтад бичих өгүүлбэрт ямар нэгэн зүйлийн утга санааг тодруулах, тодотгох үүднээс хэрэглэдэг тусгай тэмдэглэгээ
бага хаалт

дугуй хаалт

дунд хаалт дөрвөлжин буюу [] хэлбэртэй хаалт
их хаалт уран буюу {} хэлбэртэй хаалт
үзэсгэлэнгийн хаалт үзүүлэхээр дэлгэж байрлуулсан зүйлээ хурааж, үзүүлэхээ болих төгсгөлийн үйл ажиллагаа