ЭЭЗГИЙ

Сүүг ээдүүлж, буцалган ширгээж, нар салхинд тавьж хатаасан нэгэн зүйл идээ: ээзгий ширгээх (ээдүүлсэн дэлгэрэнгүй...

ээзгий ширгээх ээдүүлсэн сүүгээ гал дээр буцалган ширгээх
хонины ээзгий хонины сүүгээр хийсэн ээзгий
үхрийн ээзгий үхрийн сүүгээр хийсэн ээзгий
ааруул ээзгий

сүүг боловсруулан шүүж хийсэн цагаан идээ