ХААЛТУУР
/ яриа /

Юмыг хорих, нээх боломжтой зүйл: усны хаалтуур (усны хаалт).