ХААНААС I

Аль зүгээс, аль газраас гэж асуух үг - Нүүрэндээ цогтой хүний үр сад хаанаас хааш зорьж явна вэ гэв.дэлгэрэнгүй... хаанаас ирэв (аль зүгээс, ямар газраас ирэв), хаа хаанаасаа (а. Тал бүрээсээ; б. Аль аль талаасаа бүгдээрээ), хаа хаанаасаа туслах (аль аль талаасаа, бүгдээрээ туслах).

хаанаас ирэв аль зүгээс, ямар газраас ирэв
хаа хаанаасаа а. Тал бүрээсээ; б. Аль аль талаасаа бүгдээрээ
хаа хаанаасаа туслах аль аль талаасаа, бүгдээрээ туслах
Ижил үг:

ХААНААС II