ХААНЧЛАЛ

Хааны удирдлага, хааны төр: Чингисийн хаанчлал (а. Чингис хааны төр; б. Чингис хааны төр барьж байсан дэлгэрэнгүй...