ХААНЧЛАХ

1. Хаан удирдах, хаан төр барих;


2. [шилжсэн] Эрх дархаа хэтрүүлэн юмыг эзэрхэн түрэмгийлэх.