ХААХАЛЗАХ

Чээж нь хөдөлж дээрэнгүй, бардам зан ааш гаргах: хаахалзан одох (ихэмсэглэн одох), хаахалзан дэлгэрэнгүй... (их зан гарган онгирох).