ХААХГАР

1. Ханхар өргөн чээжтэй, бие бялдар том;


2. Таахгар, маадгар, ихэмсэг.