ХААЦАЙЛАХ

1. Өмгөөлөх, хамгаалах, халхлах - Би өөрийн ганц толгойг хаацайлахын тулд олон хүний амь насыг илдийн ирэн дээр дэлгэрэнгүй... Б.Догмид. Хөх тэнгэрийн зарлиг., амиа хаацайлах (зөвхөн өөрийгөө хэрэг явдлаас цэвэр авч гарахыг хичээх, өөрийгөө өмөөрөх, хамгаалах) - Цэргийн хүч зэхсэн байгааг мэдээд амиа хаацайлах арга ухаан зарж эхлэв. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., хүүгээ хаацайлах (хүүгээ өмөөрөх, хамгаалах); *ам хаацайлах (а. Ажил хэргийг ор нэр төдий хийх, ам хаах; б. Худал хэлэх);


2. Дулаалах, халхлах, бөөцийлөх: салхи хаацайлах (салхи халхлах), жавар хаацайлах (жавраас хамгаалж дулаан юмаар дэлгэрэнгүй...
амиа хаацайлах зөвхөн өөрийгөө хэрэг явдлаас цэвэр авч гарахыг хичээх, өөрийгөө өмөөрөх, хамгаалах
хүүгээ хаацайлах хүүгээ өмөөрөх, хамгаалах
ам хаацайлах а. Ажил хэргийг ор нэр төдий хийх, ам хаах; б. Худал хэлэх
салхи хаацайлах салхи халхлах
жавар хаацайлах жавраас хамгаалж дулаан юмаар хучих