ХААШЛАХ

Аль нэг зүг рүү явах: та хаашлах нь вэ (та хаашаа явж байна вэ).

та хаашлах нь вэ та хаашаа явж байна вэ