ХААШ I

1. Аль нэг зүг рүү, ямар газар гэж асуух үг - Хааш нь явуулав гэж асуув. дэлгэрэнгүй...


2. Хүний ааш араншинг заан асуусан үг, ямар: хааш хүн бэ (ямар янзын ааш зантай хүн бэ).

Ижил үг:

ХААШ II

ХААШ III: