ХААХАС :

хаахас хаахас хийх (хүний зохисгүйгээр ихэмсэглэн хөдлөх).