ХААХ II

Албан үүрэг гүйцэтгэх: алба хаах (албан үүрэг гүйцэтгэх) - Яам тамганд алба хаах арга алгадэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., цэргийн алба хаах (цэргийн хугацаат албыг гүйцээх) - Нийтээр цэргийн алба хаах хууль ёсоор татна! Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.

алба хаах албан үүрэг гүйцэтгэх
цэргийн алба хаах цэргийн хугацаат албыг гүйцээх
Ижил үг:

ХААХ I