ХААНТАН
/ хүндэтгэл /

Хаан - Галданы хэдэн түмэн цэрэг хүүр ясаа тавьсан гэж санахаас хаантны чээж давчдан харанхуйлнадэлгэрэнгүй... Б.Догмид. Хөх тэнгэрийн зарлиг.