ХААН IV:

хаан бугуйвч (хоёр дугуй цагаригийг гархилан холбосон босоо болон хөндлөн голдчийнхоо дагуу гадна дэлгэрэнгүй...

хаан бугуйвч хоёр дугуй цагаригийг гархилан холбосон босоо болон хөндлөн голдчийнхоо дагуу гадна талаараа чих маягийн жижиг дугуй бүхий нэгэн зүйлийн хээ, эрэгтэй хүний гоёл чимэглэлд хэрэглэнэ
хаан сүйх алт мөнгөн эдлэлээр ромбо хэлбэрийг өлзий зангиа болгож хийсэн бэл, сүйх
Ижил үг:

ХААН I

ХААН II:

ХААН III: