ХААЛТТАЙ

1. Хаачихсан, хаалгаа барьсан, нээлттэй бус - Ховд хотын гудамжаар явахад хятадын зарим пүүс хаалттай хэвээр дэлгэрэнгүй.... С.Удвал. Их хувь заяа., хаалттай дэлгүүр (онгойж, иргэдэд үйлчлээгүй дэлгүүр), хаалттай үүд (хаачихсан үүд), нээлттэй хаалттай [хоршоо] (юмыг дэлгэсэн болон хаасан байдал);


2. Сонирхогч олон түмэнд нээлттэй биш, нууц: хаалттай бүс (гаднын хүн орохыг хорьсон бүс нутаг), хаалттай мэдээлэл дэлгэрэнгүй...
хаалттай дэлгүүр онгойж, иргэдэд үйлчлээгүй дэлгүүр
хаалттай үүд хаачихсан байгаа үүд
нээлттэй хаалттай юмыг дэлгэсэн болон хаасан байдал
хаалттай бүс гаднын хүн орохыг хорьсон бүс нутаг
хаалттай мэдээлэл олон нийтэд тараах хараахан болоогүй, зарим зүйл нь тодорхой бус, батлагдаагүй байгаа мэдээлэл
хаалттай хурал олон нийт болон хэвлэл мэдээллийнхэнд нээлттэй бус хурал
хаалттай дуудлага худалдаа эрх бүхий цөөн тооны оролцогчдыг байлцуулан хийх нэг төрлийн дуудлага худалдаа