ҮНЭЛЭХ

1. Юмны үнэ ханшийг тогтоох: бараа үнэлэх (бараанд үнэ тогтоох), хөрөнгө үнэлэх дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Үйл ажиллагаа ба зохиол бүтээлийн амжилт, чанарыг тодорхойлох: үнэлж баршгүй (үнэ тогтоож боломгүй) - Үнэлж баршгүй дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., өндрөөр үнэлэх (амжилт, үр дүнг сайшаан тодорхойлох), хүчин зүтгэлийг үнэлэх (тухайн ажил хэрэгт зүтгэсэн гавьяаг нь урамшуулах) - Өчүүхэн зүтгэснийг ихэд үнэлэн эрдэнийн одон шагнасанд ихэд баярласнаа эрхэм хүндэт элчин танд илэрхийлэн мэдүүлье. С.Удвал. Их хувь заяа., үнэлэх дүгнэх [хоршоо] (үнэлэлт дүгнэлт өгөх), үнэлэх цэгнэх [хоршоо] (юмны үнэ цэнийг тодорхойлох), үнэлэх цэнэлэх [хоршоо] (а. Юмны үнэ өртгийг тогтоох; б. [шилжсэн] Ховор нандин чухаг хэрэгцээтэй гэж үзэх), үгээр нь үнэлэхээр үйлээр нь үнэл [зүйр цэцэн үг] (хүний үг хэл худал байж болно, үйл хөдлөл нь үнэн байдаг гэсэн санаа).

бараа үнэлэх бараанд үнэ тогтоох
хөрөнгө үнэлэх хөрөнгөнд үнэ тогтоох
биеийн хүчин үнэлэх а. Ажил хөдөлмөрийн мөнгөн үнэлгээг тогтоох; б. Хөлсний ажил хийх
биеэ үнэлэх

а. Биеэ тоох; б. Садар самуун явдлаар мөнгө олох

үнэлж баршгүй үнэ тогтоож боломгүй
өндрөөр үнэлэх амжилт, үр дүнг сайшаан тодорхойлох
хүчин зүтгэлийг үнэлэх тухайн ажил хэрэгт зүтгэсэн гавьяаг нь урамшуулах
үнэлэх дүгнэх үнэлэлт дүгнэлт өгөх
үнэлэх цэгнэх юмны үнэ цэнийг тодорхойлох
үнэлэх цэнэлэх а. Юмны үнэ өртгийг тогтоох; б. [шилжсэн] Ховор нандин чухаг хэрэгцээтэй гэж үзэх
үгээр нь үнэлэхээр үйлээр нь үнэл хүний үг хэл худал байж болно, үйл хөдлөл нь үнэн байдаг гэсэн санаа