үгээр нь үнэлэхээр үйлээр нь үнэл
/ зүйр цэцэн үг /
хүний үг хэл худал байж болно, үйл хөдлөл нь үнэн байдаг гэсэн санаа