ҮНЭМШИМГҮЙ

Үнэмшиж боломгүй - Төмөр шугам дээр зогсож байгаа дугуйнууд нь их л хачин, ер явдаг гэхэд үнэмшимгүй санагдаж дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний монгол.