авахдаа аварга могой, өгөхдөө өрөлбө бахь
/ зүйр цэцэн үг /

шунахай харамч зантай гэсэн санаа