АВГА IV
/ зурхай /

Тэнгэрийн бүслүүрт орших, оёдлын хэнгэрэг гэдэг гялгар одоор голлосон одны ордын нэр.

Ижил үг:

АВГА I

АВГА II

АВГА III