АВГА II

Өвөр Монголын нэгэн овог аймаг: Авгын хошуу (авга нарын суурьшин амьдардаг хошуу нутаг) - Шилийн голын чуулганы авгын баруун дэлгэрэнгүй... О.Жамьян. Урт өдрийн улиг үгний бичиг.

Ижил үг:

АВГА I

АВГА III

АВГА IV