ҮНЭН

Жинхэнэ, бодит байдалд тохирох, худал ташаа биш: чин үнэн (маш шударга, огтхон ч худал биш), дэлгэрэнгүй...

чин үнэн маш шударга, огтхон ч худал биш
үнэн гол үнэн зүрх, үнэн санаа, туйлын
үнэн зөв буруу байхгүй, зөв зүйтэй
үнэн зүрх шударга сэтгэл
үнэн дүр мөн чанар, уг чанар
үнэн сэтгэл шударга сэтгэл
үнэн сэтгэлээсээ сэтгэлийн угаас, чин сэтгэлээсээ
үнэн тодорхой баттай тодорхой
үнэн цагаан цагаан шударга
үнэн шударга шулуун шударга
үнэн хэрэг дээрээ үнэн чанартаа
үнэн чанартаа яг үнэн байдал нь, бодит байдалд
үнэнээ хэлэх байгаа байдлыг байгаагаар нь хэлэх
үнэнээр дүрслэх бодит байдлыг тэр чигт нь тусгах
үнэнээс зөвийг эрэх асуудлыг маш оновчтой шийдвэрлэх
үнэний мөр олох а. Үхэхийг хүндэтгэсэн үг; б. Бурхан тэнгэрт өршөөгдөн ивээгдэж бодь мөр олох
үнэний мөрөөс гажих үнэний ёсноос тэрслэх
бодит үнэн байгалийн хуулиудын тухай туршлага практикаар нотлогдсон шинжлэх ухааны үндэслэл, байгаа үнэн
туйлын үнэн юмыг гүйцэд лавтай мэдсэн мэдлэгийн үр дүнд гарах үнэн, худалгүй үнэн
харьцангуй үнэн шинжлэх ухааны байнгын хөгжлийн явцад туйлын үнэнд улам улмаар ойртож байгаа мэдлэг
гашуун үнэн илт хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү үнэн
үнэн худал бодит байдалд нийцсэн болон нийцээгүй байдал
үнэнд гүйцэгдэх үйл явдлын эрхээр учир явдлыг яс махандаа тултал ойлгох
үнэний газар хүрэх үхэхийг цээрлэн хэлэх үг
үнэн мөнийг нь олох хэрэг явдлын учрыг нь олох
үнэнээр явбал үхэр тэргээр туулай гүйцнэ үнэн хүчтэй
үнэн мэргэд мэдэж хийх өчүүхэн ухаантан дуурайж хийх ухаанаар нь хүнийг таньж болно
үнэн үг сүүн хариутай худал үг сүхэн хариутай ямагт үнэнийг ярьж бай гэсэн санаа
үнэн үг шар тос үнэн гэдэг юунаас ч эрхэм гэсэн санаа
үнэнээс тус үнээнээс тос үнэнээр явах, үнэн эрхэм гэсэн санаа