үнэлэх цэнэлэх
а. Юмны үнэ өртгийг тогтоох; б. [шилжсэн] Ховор нандин чухаг хэрэгцээтэй гэж үзэх