ҮЗҮҮЛЭХ

1. Харуулах: үзүүлэх тоглолт (ур чадвараа бусдад харуулах тоглолт), үзүүлээд өгөх дэлгэрэнгүй...


2. Үзэгдэх

үзүүлэх тоглолт ур чадвараа бусдад харуулах тоглолт
үзүүлээд өгөх а. Яаж хийдгийг өөрийн биеэр үлгэрлэх; б. Маш сайн хийх в. [шилжсэн] Хашраах
амжилт үзүүлэх амжилт гаргах
дүр үзүүлэх ямар нэгэн байдал гаргах, дүр эсгэх
дэмжлэг үзүүлэх тус нэмэр болох
илбэ үзүүлэх илбэ харуулах
өршөөл үзүүлэх байр суурь өндөр хүн, байр суурь багатайнхаа хийсэн хэргийг уучлах
төлгөчид үзүүлэх мэргэ төлгө буулгуулах, хувь заяагаа харуулах
тусламж үзүүлэх туслах, дэмжих
үлгэр жишээ үзүүлэх ингэж хий хэмээн өөрийн биеэр харуулах
үнэмлэхээ үзүүлэх биеийн байцаалтаа гаргаж харуулах
цээрлэл үзүүлэх шийтгэх, залхаах
эмчид үзүүлэх эмчид биеэ шалгуулах
эр чадлаа үзүүлэх юу хийж чаддагаа харуулах
хүндэтгэл үзүүлэх хүндэтгэж буйгаа илэрхийлэх
үзүүлэх харуулах нүдэнд өртүүлэх
амар заяа үзүүлэх амраах
ертөнцийн мөнх бусыг үзүүлэх нас барах
нүүр үзүүлэх эелдэг зан ааш гарган найрсаг хандах
үзүүлээд өгөх а. Ажил хэргийг бусдад үлгэр дуурайл болохуйц сайн хийх, ажлаа маш сайн хийх; б. Бусдыг хаширтал зодох
сохор үхэрт худаг бүү үзүүл согтуу хүнд архи бүү үзүүл дайран дээр нь давс нэмэхгүй байх гэсэн санаа