үзүүлээд өгөх
а. Яаж хийдгийг өөрийн биеэр үлгэрлэх; б. Маш сайн хийх в. [шилжсэн] Хашраах