ҮЗҮҮРЛЭГДЭХ

1. Үзүүрлүүлэх;


2. [шилжсэн] Хяхагдаж хавчигдах, шоовдорлогдох, гадуурхагдах: нүд үзүүрлэгдэх (ад үзэгдэх, гадуурхагдах) - Яагаад би энд дэлгэрэнгүй... Ч.Ойдов. Их жанжин Сүхбаатар танаа.