ҮЗҮҮРСЭГ

Уртын ноосыг хяргасны дараа үс нь ургаж хайчилсан ором нь арилах үед буюу намар нядалсан хонины арьс: дэлгэрэнгүй...

үзүүрсгэн дээл намар алсан хонины арьсаар хийсэн нягталхан үстэй дээл