ҮЗҮҮРТЭЙ

1. Үзүүр байгаа, үзүүр сайтай - Улаадай мэргэн үүлтэй тэнгэрээс доохнуур, үзүүртэй модноос дээхнүүр, дүүгүүрийн дэлгэрэнгүй... ААЗ., үзүүртэй зүү (үзүүр сайтай зүү);


2. Эцэс төгсгөл бүхий.