ҮЗЭГ II
/ нутгийн аялгуу /

Үсэг: үзгийн найрлага (үсгийн найруулга).

Ижил үг:

ҮЗЭГ I