ҮЗЭГ I

Бэхэнд дүрэх болон дотор нь бэх соруулж, бичих, зурахад хэрэглэх үзүүр бүхий бичгийн хэрэгсэл: үзэг нэгт дэлгэрэнгүй... (бичгийн ажил хийдэг хүмүүс), хулсан үзэг (хулсаар үйлдсэн бөгөөд бэхэнд дүрж бичих үзэг) - Үзүүр хурц хулсан үзгээр даялан бичнэ. З.Баттулга. Уяхан замбуутив., энгэрийн үзэг (байнга хэрэглэгдэх, энгэрт зүүх үзэг), *үзэг цаас нийлүүлэх (юм бичих, зохиол бүтээл туурвих).

үзэг нэгт нөхөд бичгийн ажил хийдэг хүмүүс
хулсан үзэг хулсаар үйлдсэн бөгөөд бэхэнд дүрж бичих үзэг
энгэрийн үзэг байнга хэрэглэгдэх, энгэрт зүүх үзэг
үзэг цаас нийлүүлэх юм бичих, зохиол бүтээл туурвих
Ижил үг:

ҮЗЭГ II