ҮЗҮҮРХЭХ

1. Эрдэж бардамнах, биеэ тоон сагсуурах: *цасанд үзүүрхэх (аюулаас үл айн хэрэг явдлыг зоригтой дэлгэрэнгүй...


2. Томорхох, гайхуулах.

цасанд үзүүрхэх аюулаас үл айн хэрэг явдлыг зоригтой туулан гарах