сохор үхэрт худаг бүү үзүүл согтуу хүнд архи бүү үзүүл
/ зүйр цэцэн үг /
дайран дээр нь давс нэмэхгүй байх гэсэн санаа