ҮДЭХ I

Хүнийг явах, аянд мордоход даган гаргаж өгөх: үдэх ёслол (зочдыг хүндэтгэлтэйгээр гаргаж өгөх ёс дэлгэрэнгүй...

үдэх ёслол зочдыг хүндэтгэлтэйгээр гаргаж өгөх ёс заншил
үдэн гаргах аян замд нь гаргаж өгөх
үдэж мордуулах үдэн явуулах, мордоход нь дагаж гаргаж өгөх
зочдыг үдэх зочдыг гарган өгөх
нулимсаар үдэх бусдыг гарган өгөхдөө нулимс унаган хоцрох
харцаараа үдэх бусдыг гарган өгөхдөө үг хэлэхгүй харсаар хоцрох
эцсийн замд нь үдэх нас барсан хүнийг оршуулах
үдэх цаг байхад угтах цаг бий явсан хүн ирдэг, хүнийг үдэж явуулдаг ч бас угтаж авдаг ёс бий гэсэн санаа
Ижил үг:

ҮДЭХ II