ҮДЭШЛЭГ

Үдшийн цагт олон нийтээр оролцох цэнгүүн - Тэр үдэшлэг дээр огт танихгүй дэгжин залуутай бүхэл оройжин бүжиглэж дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд., оюутны үдэшлэг (үдшийн цагаар оюутнуудын зохион байгуулж оролцох цэнгүүн), уран бүтээлийн үдэшлэг (үдшийн цагт уран бүтээлээ тайлагнах, таниулах ёслол), утга зохиолын үдэшлэг (үдшийн цагт хийх утга зохиолын баяр).

оюутны үдэшлэг үдшийн цагаар оюутнуудын зохион байгуулж оролцох цэнгүүн
уран бүтээлийн үдэшлэг үдшийн цагт уран бүтээлээ тайлагнах, таниулах ёслол
утга зохиолын үдэшлэг үдшийн цагт хийх утга зохиолын баяр