ҮДЭЭРЛЭХ

Үдээрээр үдэх - Эвдэрхий аргаа үдээрлэж авав. [Яриа]