ҮДЭЭСЭН

1. Үдэж бэхэлсэн зүйл: бөх үдээс (бат бөх үдэж тогтоосон зүйл), сайн үдээстэй хана дэлгэрэнгүй...


2. Үдэхэд хэрэглэх утас шөрмөс зэрэг: гутлын үдээс (гутал үдэхэд зориулсан уяа) - Хорлоо явган сууж хүүгийн шаахайны үдээсийг дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.