ҮДЭЭР

1. Юмыг үдэхэд хэрэглэх нарийн зүссэн шир: ханын үдээр (хана үдэхэд зориулан нарийн зүссэн шир), дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Наранд шарагдаж харласан байдал: *хөх үдээр болох (эцэж ядрах, сульдах, турж эцэх) - Бие нь эхлээд улаан нялга болж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл.

ханын үдээр хана үдэхэд зориулан нарийн зүссэн шир
үдээрийн адасга а. Үдээр хийхэд хэрэглэх адасга б. [шилжсэн] Туранхай бод малыг хараах үг
чихний үдээр таслах шахах хэтэрхий чанга дуугарах, хашхирах
хөх үдээр болох эцэж ядрах, сульдах, турж эцэх