ҮДЭХ II

1. Юмыг утас, шөрмөс мэтээр холбож бэхлэх: дэвтэр үдэх (дэвтрийг холбон бэхлэх), хана дэлгэрэнгүй... (ханыг хооронд нь холбох) - Дэргэд нь очтол ханын ам үдээд зогсож байсан өвгөн эргэж харав. Б.Догмид. Усаа дагаж жаргана;


2. [шилжсэн] Үг хэлэхгүй байх, дуугүй байх: *амаа үдэх (үг үл хэлэх, дуугүй болох)

дэвтэр үдэх дэвтрийг холбон бэхлэх
хана үдэх ханыг хооронд нь холбох
амаа үдэх үг үл хэлэх, дуугүй болох
Ижил үг:

ҮДЭХ I