үдэх цаг байхад угтах цаг бий
/ зүйр цэцэн үг /
явсан хүн ирдэг, хүнийг үдэж явуулдаг ч бас угтаж авдаг ёс бий гэсэн санаа