нулимсаар үдэх
бусдыг гарган өгөхдөө нулимс унаган хоцрох