УЛАЛЗАХ

1. Галын дөл байн байн улааран харагдах, улбалзах: гал улалзах (гал асах), түүдэг дэлгэрэнгүй... (түүдэг галын гэрэл улааран харагдах) - Бүрэнхий гэрт зуухны амаар улалзах галд даарсан гараа ээж суухад тааламжтай. Д.Мягмар. Уянгын туужууд;


2. [шилжсэн] Сэтгэл ихэд хөдөлснөөс царай үе үе хувирах: нүүр улалзах (уур хилэн төрснөөс болж царай байн байн улаан болох), дэлгэрэнгүй...
гал улалзах гал асах
түүдэг улалзах түүдэг галын гэрэл улааран харагдах
нүүр улалзах уур хилэн төрснөөс болж царай байн байн улаан болох
царай нь улалзах а. Хийсэн хэрэг нь илэрч сэтгэл нь дэнсэлж царай нь үе үе улайх; б. Бусдын өмнөөс нүүр хийх газаргүй болж ичих